Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Euroregion aktualnosci all
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


OSTATNIE AKTUALNOŚCIAktulanoœci 14 września 2012r. rusza Alpejsko-Karpackie Forum Współracy...

Aktulanoœci
Szkolenie w ramch projektu "Systemowy projekt sieciowy euroregio...

Aktulanoœci
Wizyta przedstawicieli Euroregionu Pskov-Livonia ...

Aktulanoœci
118 projektów złożonych do Euroregionu Karpackiego w ramach PWT ...
AKTULANOŚCI więcej


(2012-09-13) Szkolenie w ramch projektu "Systemowy projekt sieciowy euroregionu Karpackiego"

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu obsługi Euroregionalnego Systemu Współpracy KFOP-int.

(2012-09-13) 14 września 2012r. rusza Alpejsko-Karpackie Forum Współracy(2012-08-10) Wizyta przedstawicieli Euroregionu Pskov-Livonia(2012-08-02) 118 projektów złożonych do Euroregionu Karpackiego w ramach PWT PL-SK 2007-2013(2012-07-31) Przedłużenie terminu konkursu na Najlepszą Pozarządową Inicjatywę Transgraniczną(2012-06-28) Konkurs na „Najlepszą Pozarządową Inicjatywę Transgraniczną”(2012-06-25) Nabór wniosków Funduszy Szwajcarskich przedłużony do 13 lipca br.(2012-06-04) Szkolenia dla wnioskodawców mikroprojektów PLSK 2007-2013(2012-06-04) I nabór wniosków w ramach Funduszy Grantowych Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy(2012-06-01) Zaproszeniedo składania wniosków na dofinansowanie mikroprojektów

.

(2012-05-30) Umowa pomiędzy SEKP a Erdmann Consultancy podpisana(2012-05-28) Szkolenia dla wniskodawców Fundusze Grantowe

.

(2012-05-21) Euroregion Karpacki na targach "Nauka dla przedsiębiorczości"(2012-05-21) Euroregion Karpacki rozpoczyna współpracę z SAS Institute(2012-05-09) Konferencja prasowa dt. powolania Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego(2012-05-07) Niezwykła gra miejska 26 maja w Krośnie(2012-04-27) Spotkanie z SERG– Bruksela, 19-20 kwietnia 2012(2012-04-05) Nabór ekspertów zewnętrznych - Fundusz Promocji Lokalnego Eksportu(2012-04-05) Nabór ekspertów zewnętrznych - Fundusz Study Tour(2012-03-22) Warsztaty robocze w zakresie wypracowania analiz systemowych(2012-02-22) Miasto Svidnik członkiem Stowaryzszenia Euroregion Karpacki Słowacja(2012-02-21) Międzynarodowy Turniej Narciarski Miast Regionu Karpackiego w Przemyślu(2012-02-15) Narada strategiczna Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska(2012-02-15) Spotkanie przedstawicieli Euroregionów w Kancelari Prezydenta

W dniu 13 lutego 2012 roku w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń tworzących polskie części Eurorgionów działających na granicach naszego kraju.

(2011-10-27) Uroczysta Inauguracja Projektu pod nazwą „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy”(2011-10-07) Międzynarodowa Konferencja „European best practices in networking of cities and towns”

W dniach 29-30 września 2011 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja „European best practices in networking of cities and towns”...

(2011-09-19) Relacja z wystawy promującej Projekty Polsko-Słowackie

W dniach 17-18.09.2011 odbyła się wystwawa...

(2011-09-13) Ankieta badająca aktualny stan i potrzeby potencjalnych

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest rozpoznanie aktualnego stanu współpracy na obszarze Euroregionu

(2011-09-08) Karpacki Horyzont 2020 Szanowni Państwo Członkowie Podkarpackich

Szanowni Państwo Członkowie Podkarpackich Organizacji Pozarządowych i Podkarpackich Rad Powiatowych

(2011-09-06) Wystawa Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka.

Wspólny Sekretariat Techniczny z Krakowa przy współpracy z Euroregionem Karpackim...

(2011-08-25) Trzeci sektor w Euroregionie Karpackim - wyzwania na przyszłość

Trzeci sektor w Euroregionie Karpackim - wyzwania na przyszłość

(2011-06-30) Szkolenie poświęcone zasadom realizacji i rozliczania mikroprojektów

W dniu 28.06.2011 r. odbyło sie szkolenie dla Beneficjentów II naboru na Mikroprojekty...

(2011-06-24) Umowy o dofinansowanie mikroprojektów podpisane(2011-06-21) Szkolenie dla beneficjentów w zakresie realizacji i rozliczania mikroprojektów(2011-06-20) UWAGA! Zmiana miejsca spotkania dt podpisywania umów w ramach mikroprojektów(2011-06-06) Rozpoczęcie procesu kontraktacji(2011-04-14) Wyniki II naboru mikroprojektów PLSK 2007-2013(2011-04-13) Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poszukuje pracownika(2011-04-01) Kolejne projekty własne SEKP w realizacji(2011-03-24) Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PWT PL-SK 2007-2013(2011-03-04) Stowarzyszenie promować będzie województwo podkarpackie na Targachw Cannes(2011-02-28) Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PWT PLSK 2007-2013(2011-01-20) Informacja o wyniku postępowania przetargu nieogragniczonego(2011-01-12) Konferencja w Medzilaborcach 27-28.01.2011r.(2011-01-05) Zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ, ogłoszenie 1166 - 2011

(2011-01-04) Informacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o unieważnieniu przetargu

(2011-01-04) Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawę publikacji, ulotek...

Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, druk i dostawę publikacji, ulotek oraz artykułów i gadżetów promocyjno-informacyjnych dla projektu: Podkarpackie na szlaku gwiazd – udział w targach w Cannes o numerze WND-RPPK.01.04.00-18-062/10 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

(2010-12-20) Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawę publikacji, ulotek...

Przetarg nieograniczony na opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawę publikacji, ulotek oraz gadżetów promocyjnoinformacyjnych

(2010-12-15) Europejska Sieć Informacji Młodzieżowej Eurodesk

Regionalny Punktu Informcji Młodzieżowej Eurodesk przy Stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska.

(2010-10-18) II nabór mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013 zakończony!

II nabór mikroprojektów w ramach PWT PL-SK 2007-2013 zakończony!

(2010-09-23) Projekt „Podkarpackie na szlaku gwiazd – udział w targach w Cannes” zatwierdzony do realizacji(2010-09-06) Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków w ramach Mikroprojektów

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – Mikroprojekty. Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych.

(2010-08-16) II Nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów

Nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013

(2010-08-16) Szkolenia w zakresie przygotowania wniosków dla mikroprojektów

Szkolenia w zakresie przygotowania wniosków dla mikroprojektów

(2010-08-13) II Karpackie dni Zielonej Turystyki

II Karpackie dni Zielonej Turystyki

(2010-02-10) Fundusze Szwajcarskie w Euroregion Karpackim

Uprzejmie informuję, iż Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska uzyskało wstępną akceptację Szwajcarskiej Agencji ds. Rozwoju i Współpracy (SDC) na realizację projektu pod nazwą: „Zintegrowana, wieloaspektowa strategia budowy systemu wsparcia aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa podkarpackiego”

(2010-01-25) Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne ogłasza trzeci nabór wniosków(2009-12-16) Szkolenia w zakresie raportowania w ramach mikroprojektów(2009-11-05) Lista zatwierdzonych do realizacji mikroprojektów(2009-11-04) Konferencja otwierająca Program PL-BY-UA odwołana(2009-10-28) Szkolenie pełnomocników ds. zarządzania jakością

Szkolenie pełnomocników ds. zarządzania jakością

(2009-10-28) Konferencja otwierająca Program Współpracy Transgranicznej Polska-Bialoruś-Ukraina 2007-2013

Konferencja otwierająca Program Współpracy Transgranicznej Polska-Bialoruś-Ukraina 2007-2013

(2009-09-16) Termin posiedzenia Podkomitetu Monitorujacego(2009-07-10) Pierwsze spotkanie informacyjne dla najwyższego kierownictwa JST

Pierwsze spotkanie informacyjne dla najwyższego kierownictwa JST

(2009-06-21) Spotkanie informacyjne „ISO 9001 W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ POLSKI WSCHODNIEJ”

Spotkanie informacyjne dla najwyższego kierownictwa JST

(2009-06-01) Lista mikroprojektów zarejestrowanych w biurze Euroregionu Karpackiego

Lista mikroprojektów zarejestrowanych w biurze Euroregionu Karpackiego

(2009-05-27) Wizyta delegacji szwajcarskiej w Euroregionie Karpackim(2009-04-30) Udział finansowy partnera zagranicznego w mikroprojektach.

Udział finansowy partnera zagranicznego w mikroprojektach.

(2009-04-10) Spotkanie w Starym Samborze(2009-03-30) Nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów

Nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013

(2009-03-24) Szkolenia w zakresie przygotowania wniosków dla mikroprojektów

Szkolenia w zakresie przygotowania wniosków dla mikroprojektów

(2009-03-22) Pakiet Aplikacyjny dla mikroprojektów zatwierdzony!!!

Pakiet Aplikacyjny dla mikroprojektów zatwierdzony!!!

(2009-03-05) Forum poszukiwania parterów

Wnioskodawcy ze Słowacji poszukują partnerów do realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

(2009-03-05) Rekrutacja pracowników do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poszukuje pracowników na stanowiska Specjalista ds. wdrażania mikroprojektów oraz specjalista ds. płatności i rozliczeń

(2009-02-26) Władza Wdrażająca Programy Europejskie organizuje nowy, bezpłatny cykl szkoleń

Władza Wdrażająca Programy Europejskie organizuje nowy, bezpłatny cykl szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.

(2009-02-11) Rekrutacja pracowników do WST PL-BY-UA 2007-2013

Rekrutacja pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

(2009-02-11) Szkolenie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

Szkolenie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

(2008-11-18) Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 zatwierdzony !!!

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 zatwierdzony przez Komisję Europejską

(2008-10-31) UWAGA zmiana siedziby Biura Euroregionu

Uprzejmie informujemy, iż z dniem...

(2008-10-13) Nabór ekspertów zewnętrznych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-SK 2007-2013

Nabór kandydatów na ekspertów zewnętrznych do oceny jakościowej projektów złożonych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

(2008-10-01) Wytyczne MRR dla programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Wytyczne MRR dla programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

(2008-09-23) Konkurs o Kryształową Cegłę(2008-09-10) Szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków Polska - Słowacja 2007-2013

W dniu 9 września br w Rzeszowie odbyło się szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

(2008-08-14) Uruchomiono nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2007-2013

Uruchomiono nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2007-2013

(2008-07-28) PODYPLOMOWE STUDIA DOSKANALĄCE

PODYPLOMOWE STUDIA DOSKANALĄCE dla osób z wyższym wykształceniem

(2008-07-07) Podpisanie Protokołu Wykonawczego do Porozumienia zawartego w dniu 12 października 2007 roku

Podpisanie Protokołu Wykonawczego do Porozumienia zawartego w dniu 12 października 2007 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska a Zrzeszeniem Samorządów Euroregion Karpacki Ukraina.

(2008-06-26) Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 przesłany do Komisji EU

23 czerwca 2008 r. został przesłany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do zatwierdzenia do Komisji Europejskiej Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

(2008-05-14) Polsko – Ukraińska Konferencja „Strategia przygotowania wspólnych projektów

Polsko – Ukraińska Konferencja „Strategia przygotowania wspólnych projektów

(2008-05-06) Nabór pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ustanawia Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Republika Słowacka 2007-2013 i ogłasza nabór na następujące stanowiska:

(2008-04-13) Cykl szkoleń z zakresu założeń oraz realizacji Polsko - Ukraińskiej Strategii

Celem szkoleń jest zaprezentowanie przedstawicielom samorządów terytorialnych strony polskiej Euroregionu Karpackiego nowych możliwości wsparcia oraz rozwoju współpracy terytorialnej ze szczególnym uwzględnieniem Programu ENPI Polska – Białoruś - Ukraina 2007-2013, stanowiącego kontynuację obecnie funkcjonującego Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś - Ukraina INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006.

(2008-04-10) Konferencja otwierającą Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowack

W dniu 22 kwietnia br w Krakowie (Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, Aula Collegium Novum, godz. 9.30-16.00) odbędzie się konferencja otwierającą Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

(2008-04-08) Szkolenie z zakresu przygotowania wniosków Polska - Słowacja 2007-2013

W związku z planowanym na dzień 24 kwietnia 2008 r. rozpoczęciem I naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Republika Słowacka 2007-2013, zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu

(2008-04-05) Pomoc publiczna w Programach 2007-2013

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej to praktyczny poradnik, który ma za zadanie przybliżyć zagadnienia pomocy publicznej osobom zatrudnionym w instytucjach publicznych, odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych lub za realizację konkretnych projektów finansowanych w ramach tych programów.

(2008-04-05) Zalecenia w zakresie Prawa Zamówień Publicznych

Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych

(2008-03-29) Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Europejskiej Współpracy Trangranicznej

12 marca 2008 r. w Zakopanem odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Europejskiej Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.


\"\""; }else{ echo "
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\""; } ?>
Tel.:+48 / 17 850 65 67
Fax: +48 / 17 853 68 98
© 2008  Wszystkie prawa zastrzeżone SEKP   |   Realizacja: Horyzont & GreenFly